banner

Archive

Year 2007

1/2007

the entire issue

download, 784 kB

articles:

Antonín KUBÍČEK, Vladislav PAVLÁT
K integraci regulace a dohledu nad finančními trhy a možnostem její praktické realizace

download, 175 kB

Mojmír HELÍSEK
Krize EMS, česká měnová krize a souvislosti se zapojením koruny do mechanismu ERM II

download, 293 kB

Radim VALENČÍK, Rafik BEDRETDINOV
Investování do lidského kapitálu a vzdělanostní společnost

download, 298 kB

Petr WAWROSZ
Investování do sociálního kapitálu, efektivnost a redistribuční systémy

download, 255 kB

2/2007

the entire issue

download, 1.4 MB

articles:

Květa KUBÁTOVÁ
Possibilities and limits of the czech tax Policy in the Period after EU and before Eurozone

download, 462 kB

Vojtěch KREBS, Ladislav PRŮŠA
the Possibilities of Solution of current Problems of Pension insurance System

download, 256 kB

Pavel DVOŘÁK, Petr LEJTNAR
Public indebtedness trends in EU countries

download, 445 kB

Pavel ŠTĚPÁNEK
Maastricht Fiscal criteria: a Useful instrument or inefcient Burden?

download, 147 kB